Klong är ett ljud, en klang. Klong är också ett varumärke som värnar om det tidlösa.
Som vill förvåna och ge oväntade upplevelser. Som värdesätter omsorgen om människa
och natur. Klong förändrar det självklara med något oväntat. Klong ska dröja sig kvar, kling
i rummet. Klong utvecklar föremål där funktion, material och form sammanflätas till något
värdefullt som håller länge, som man vill vårda och aldrig tröttnar på. Som känns bra att ge
bort och att få. Varje föremål ska vara till glädje och nytta under lång tid. De produceras
med respekt för både människan och naturen. Klong lägger vikt vid samarbetet med
designer som vågar skapa egna uttryck utan att följa modetrender. Inspirationen hämtas
från många olika kulturer även om de flesta formgivarna kommer från Sverige.
Klong tar fram basföremål för hemmet: möbler, belysning, inredningsdetaljer och föremål
för det dukade bordet.