LogotypeCreated with Sketch.

GDPR

För att kunna erbjuda dig våra tjänster så behandlar vi  dina personuppgifter i följande situationer och för följande ändamål. Vi sparar inga uppgifter längre tid än vad vi behöver.

AVTAL
För att vi ska kunna uppfylla vårt avtal eller överenskommelse om att ta emot beställningar, leverera varor och skicka fakturor till dig behandlar vi dina personuppgifter i form av företag, företagets organisationsnummer, namn, telefonnummer, adress till arbetet och e-postadress. Om du är kund till oss i form av enskild firma eller privatperson så behandlar vi även personnummer och adressuppgifter till dig. Dessa uppgifter lagrar vi så länge vi är skyldiga att göra det enligt bokföringslagen.

KONTAKT
För att vi ska kunna kontakta dig behandlar vi dina kontaktuppgifter i form av namn, telefonnummer och e-postadress. Vi använder också din e-postadress för att kunna skicka information. Denna information lagrar vi så länge du är kund hos oss, eller tills vi har fått information om att du inte längre är anställd hos vår kund.