LogotypeCreated with Sketch.

Bilder

Bilder

 

Här kan du ladda ned bilder i både högupplösta och lågupplösta versioner. De högupplösa bilderna är främst anpassade för pressrellaterade syften, samt de lågupplösta är främst anpassade till webbsidor.

Vänligen kontakta oss för namn på fotograf om ni ska använda de högupplösa bilderna för pressrealterade syften, både tryck och digitalt. För övriga frågor, kontakta oss på info@klong.se.

Webbilder för återförsäljare

Pressbilder/Inspirationsbilder