LogotypeCreated with Sketch.

Logotyper

Logotyper

Klong loggan får användas i två olika utföranden, svart eller på svart bakgrund i vitt. Båda varianterna finns tillgängliga för tryck och webb.

Ladda ned Klong logotyper för tryck här

Ladda ned Klong logotyper för webb här